Druki do uzyskania dostępu do elektronicznej książki wyjść do łowiska

Druki do uzyskania dostępu do elektronicznej książki wyjść do łowiska

Na dole strony znajdują się druki do pobrania i wypełnienia.

Wszystkie druki należy wypełnić elektronicznie (za pomocą komputera). Druki są w formacie PDF – do ich wypełniania najlepiej użyć oprogramowania darmowego Acrobat Reader do pobrania pod poniższym linkiem.

Poniżej przedstawiamy krótką instrukcję jak wypełnić elektronicznie wniosek.

Pobrane pliki otwieramy pojedynczo w zainstalowanym programie do odczytu/edycji PDF (Acrobat Reader).

Otworzy nam się okno programu. Z paska narzędzi wybieramy ikonkę oznaczoną jako “stalówka pióra”.

Spowoduje to uaktywnienie paska narzędzi edycji, z którego wybieramy narzędzie oznaczone jako “X”

Uaktywni nam to narzędzie, za pomocą którego możemy zakreślić odpowiednie okno wyboru. Robimy to najeżdżając kursorem myszy w dane okno i klikamy w nie lewym przyciskiem myszki. (W przypadku dużych okien wyboru może być konieczne kliknięcie z boku okna, a następnie przesunięcie “X” w dane okno).

Za pomocą “X” zaznaczamy:
– W pierwszej tabelce:

  • Nowy użytkownik

W punkcie 7 w tabelce:

  • Myśliwy
  • Użytkownik EKEP
  • Szacujący szkodę – tylko osoby posiadające uprawnienia do szacowania szkód w uprawach rolnych

Po poprawnym oznaczeniu okien wyboru znacznikiem “X” należy z paska wybrać narzędzie oznaczone “AB”.

Mając aktywne narzędzie najeżdżamy kursorem myszki na wielokropek przy każdym punkcie. Po kliknięciu uaktywni się możliwość wypełniania danego punktu z pomocą klawiatury. Tak postępujemy z każdym punktem.

Tak poprawnie wypełniony dokument należy wydrukować, podpisać, a następnie zeskanować i przesłać na adres e-mail koła: kolo34orzel@o2.pl

Załącznik 3 (Oświadczenie) również należy wypełnić elektronicznie – wykorzystując te same funkcje co w załączniku 2 (wniosek).
W polu “funkcja w kole łowieckim” należy wpisać wszystkie funkcje jakie zostały zaznaczone we wniosku pkt 7.

Oświadczenie należy również wydrukować, podpisać, zeskanować i przesłać na adres email koła.

Otwieramy w ten sam sposób załącznik nr 4 (Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych). W ten sam sposób co poprzednie załącznik wypełniamy tylko pola zaznaczone na poniższym zdjęciu.

W polu “pełnione funkcje” podajemy wszystkie funkcje zaznaczone w załączniku 2.

Tak wypełniony załącznik, należy wydrukować, podpisać, zeskanować, a następnie przesłać na adres email koła.

Poniżej załączniki do pobrania.
W razie pytań służymy pomocą.

Komentarze są wyłączone

Jeśli jesteś członkiem Koła Łowieckiego nr 34 "Orzeł" w Niedrzwicy Dużej - zarejestruj się na stronie przechodząc do formularza rejestracji. Jeśli nie jesteś członkiem koła prosimy o zignorowanie tej wiadomości.