Możemy polować

Możemy polować

W związku z wprowadzonymi zmianami w Rozporządzeniu Rady Ministrów został doprecyzowany §5, który brzmi następująco

w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub
prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, lub realizacji zadań mających na celu
ochronę i zabezpieczenie upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę lub
przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt, oraz zakupu towarów i usług z tym
związanych;”;

Umożliwia to myśliwym pełnoprawne wykonywanie polowania. Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli wejść do lasów 🙂

 

Komentarze są wyłączone

Jeśli jesteś członkiem Koła Łowieckiego nr 34 "Orzeł" w Niedrzwicy Dużej - zarejestruj się na stronie przechodząc do formularza rejestracji. Jeśli nie jesteś członkiem koła prosimy o zignorowanie tej wiadomości.