Browsed by
Kategoria: Rok gospodarczy 2020/2021

Ustawa przedłużająca kadencyjność organów PZŁ

Ustawa przedłużająca kadencyjność organów PZŁ

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Artykuł 22 ustawy przedłuża kadencyjność organów PZŁ: TREŚĆ ART.22.: W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) po art. 33d dodaje się art. 33e w brzmieniu: „Art. 33e. 1. Jeżeli w trakcie trwania kadencji organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej…

Read More Read More

Możemy polować

Możemy polować

W związku z wprowadzonymi zmianami w Rozporządzeniu Rady Ministrów został doprecyzowany §5, który brzmi następująco w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:„1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lubprowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, lub realizacji zadań mających na celuochronę i zabezpieczenie upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę lubprzeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt, oraz zakupu towarów i usług z tymzwiązanych;”; Umożliwia to myśliwym pełnoprawne wykonywanie polowania. Mamy nadzieję, że już…

Read More Read More

Zakaz wstępu do lasu – także dla myśliwych!

Zakaz wstępu do lasu – także dla myśliwych!

Ministerstwo Środowiska wydało oświadczenie, w którym wyjaśnia, że zakaz wstępu do lasów dotyczy również myśliwych. Jak czytamy na profilu społecznościowym Ministerstwa Środowiska: ” Do lasów nie mają wstępu także myśliwi. Pojawiające się w mediach informacje, że wprowadzony zakaz wstępu do lasów nie obejmuje myśliwych, to nieprawda. Od 3 do 11 kwietnia myśliwi nie mogą organizować w lesie polowań ani – tak jak każdy inny obywatel – nawet przebywać w lasach. Ograniczenia w dostępie do lasów, wynikają z zaleceń Głównego Inspektora…

Read More Read More

Wytyczne dla kół łowieckich na czas epidemii COVID-19

Wytyczne dla kół łowieckich na czas epidemii COVID-19

Na wypadek braku możliwości wypracowania przez ministerstwo odpowiednich regulacji prawnych dedykowanych wprost problematyce upływu kadencji organów kół łowieckich przedstawiam następujące wytyczne Polskiego Związku Łowieckiego: Każde koło łowieckie już teraz powinno zadbać o wystawienie odstrzałów na cały sezon zanim kadencja członków tego organu dobiegnie końca. Zarządy kół łowieckich powinny podjąć decyzję o wyznaczeniu terminu zwołania najbliższego Walnego Zgromadzenia. Przy ustalaniu terminu zwołania należy wziąć pod uwagę, iż obecnie utrzymujący się stan wyższej konieczności który determinuje zakaz zgromadzeń, będzie utrzymywany przez rządzących…

Read More Read More

Druki do uzyskania dostępu do elektronicznej książki wyjść do łowiska

Druki do uzyskania dostępu do elektronicznej książki wyjść do łowiska

Na dole strony znajdują się druki do pobrania i wypełnienia. Wszystkie druki należy wypełnić elektronicznie (za pomocą komputera). Druki są w formacie PDF – do ich wypełniania najlepiej użyć oprogramowania darmowego Acrobat Reader do pobrania pod poniższym linkiem. Poniżej przedstawiamy krótką instrukcję jak wypełnić elektronicznie wniosek. Pobrane pliki otwieramy pojedynczo w zainstalowanym programie do odczytu/edycji PDF (Acrobat Reader). Otworzy nam się okno programu. Z paska narzędzi wybieramy ikonkę oznaczoną jako “stalówka pióra”. Spowoduje to uaktywnienie paska narzędzi edycji, z którego…

Read More Read More