Browsed by
Kategoria: Rok gospodarczy 2021/2022

Zmiany okresów ochronnych ptactwa łownego

Zmiany okresów ochronnych ptactwa łownego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra klimatu i Środowiska, zmieniającym rozporządzenie w sprawie określania okresów polowań na zwierzęta łowne, uległ zmianie termin polowań na krzyżówki, cyraneczki, głowienki, czernice oraz łyski. Zgodnie z nowo obowiązującymi przepisami polowania na w/w gatunki będą mogły się odbywać w okresach od 1 września do 31 grudnia.