ŚP. Czesław Puźniak

ŚP. Czesław Puźniak

 Z głębokim żalem zawiadamiamy, że do Krainy Wiecznych Łowów odszedł nasz kolega Czesław Puźniak.  Msza Święta Żałobna zostanie odprawiona w dniu 7.08.2021 r o godzinie 13:00 w Kościele pw. Świętego Ojca Pio w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Józefowskiej  Czesławie, niech Ci knieja wiecznie szumi…

Zmiany okresów ochronnych ptactwa łownego

Zmiany okresów ochronnych ptactwa łownego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra klimatu i Środowiska, zmieniającym rozporządzenie w sprawie określania okresów polowań na zwierzęta łowne, uległ zmianie termin polowań na krzyżówki, cyraneczki, głowienki, czernice oraz łyski. Zgodnie z nowo obowiązującymi przepisami polowania na w/w gatunki będą mogły się odbywać w okresach od 1 września do 31 grudnia. 

Przystrzeliwanie broni w Puławach

Przystrzeliwanie broni w Puławach

Poniżej przekazujemy informację od PZŁ Lublin dotyczącą przystrzeliwania broni na strzelnicy w Puławach.  Szanowne Koleżanki i Koledzy W zawiązku z trwaniem stanu epidemii, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie informuje, iż przystrzeliwanie broni na Strzelnicy Myśliwskiej w Puławach, odbywać się może tylko indywidualnie, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Kol. Krzysztofem Gazdą /tel. 504-873-029/ Osoby przystrzeliwujące broń, zobowiązane są do bezwzględnego używania środków ochrony przed wirusami (maseczka na twarzy oraz rękawiczek) jak również do zachowania wymogów związanych z zapobieganiem zakażeniu…

Read More Read More