Król Sezonu

Król Sezonu

Królem sezonu zostanie myśliwy który uzyska największa liczbę punktów. Punkty przyznawane są za każdą pozyskaną zwierzynę łowną. Ogłoszenie Króla danego sezonu ogłasza Zarząd Koła na corocznym walnym zgromadzeniu. 

Poniżej przedstawiamy punktację w odniesieniu do gatunku zwierzyny.

Zwierzyna gruba:

LpGatunek zwierzynyLiczba pkt
1.
Jeleń byk50 pkt
2.Jeleń łania40 pkt
3.Jeleń cielak30 pkt
4.Sarna rogacz20 pkt
5.Sarna koza10 pkt
6.Sarna koźlę8 pkt
7.Dzik30 pkt

Drapieżniki:

Lp.Gatunek zwierzynyLiczba pkt
1.Lis5 pkt
2.Jenot5 pkt
3.Borsuk3 pkt
4.Kuna1 pkt
5.Piżmak1 pkt

Ptactwo:

Lp.Gatunek zwierzynyLiczba pkt
1. Bażant3 pkt
2.Kaczka2 pkt
3.Kuropatwa1 pkt
4.Grzywacz1 pkt

Uwagi:

  • Myśliwy, który zda na punkt skupu tuszę w II klasie otrzyma połowę punktów,
  • Za odstrzał lochy (przez cały rok) punkty nie będą przyznawane. Za lochę traktuję się dzika płci żeńskiej powyżej trzeciego roku życia oraz samice, które miały młode,
  • Wszystkie tusze brane na użytek własny muszą być okazane osobom upoważnionym 
  • Przy odstrzale drapieżników, każdy myśliwy musi dostarczyć parę uszów do łowczego koła w terminie 30 dni od dnia odstrzału,
  • Podwójnie punktowane będą czaszki medalowe drapieżników,
  • Punkty za odstrzelone ptactwo będą przyznawane na podstawie sprawozdań grupowych oraz odstrzału indywidualnego.