Terminarz polowań

Terminarz polowań

Jeleń szlachetnyBykiod dnia 21 sierpnia do końca lutego
Łanieod dnia 1 września do dnia 15 stycznia
Cielętaod dnia 1 września do końca lutego
Sarna Kozłyod dnia 11 maja do dnia 30 września
Kozyod dnia 1 października do dnia 15 stycznia
Koźlętaod dnia 1 października do dnia 15 stycznia
DzikiWszystkieprzez cały rok
Lisy
Lisyod dnia 1 czerwca do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok
Borsuki
Borsukiod dnia 1 września do dnia 30 listopada, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew - przez cały rok
Zająceod dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, a w drodze odłowu - do dnia 15 stycznia
BażantyKogutyod dnia 1 października do końca lutego
Kurywyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, gdzie prowadzi się wolierową hodowlę bażanta - od dnia 1 października do dnia 31 stycznia
Kuropatwy od dnia 11 września do dnia 21 października, a w drodze odłowu - do dnia 15 stycznia
KaczkiKrzyżówki

od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia
Cyraneczki
Głowienki
Czernice
Gołębie Grzywaczeod dnia 15 sierpnia do dnia 30 listopada
Piżmakiod dnia 11 sierpnia do dnia 15 kwietnia, a na terenach rybackich obrębów hodowlanych - przez cały rok

 

Ikony zwierząt – źródło: www.pzlow.pl