ŚP. Czesław Puźniak

ŚP. Czesław Puźniak

 Z głębokim żalem zawiadamiamy, że do Krainy Wiecznych Łowów odszedł nasz kolega Czesław Puźniak.  Msza Święta Żałobna zostanie odprawiona w dniu 7.08.2021 r o godzinie 13:00 w Kościele pw. Świętego Ojca Pio w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Józefowskiej  Czesławie, niech Ci knieja wiecznie szumi…

Zmiany okresów ochronnych ptactwa łownego

Zmiany okresów ochronnych ptactwa łownego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra klimatu i Środowiska, zmieniającym rozporządzenie w sprawie określania okresów polowań na zwierzęta łowne, uległ zmianie termin polowań na krzyżówki, cyraneczki, głowienki, czernice oraz łyski. Zgodnie z nowo obowiązującymi przepisami polowania na w/w gatunki będą mogły się odbywać w okresach od 1 września do 31 grudnia.