Zmiany okresów ochronnych ptactwa łownego

Zmiany okresów ochronnych ptactwa łownego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra klimatu i Środowiska, zmieniającym rozporządzenie w sprawie określania okresów polowań na zwierzęta łowne, uległ zmianie termin polowań na krzyżówki, cyraneczki, głowienki, czernice oraz łyski.

Zgodnie z nowo obowiązującymi przepisami polowania na w/w gatunki będą mogły się odbywać w okresach od 1 września do 31 grudnia. 

Komentarze są wyłączone

Jeśli jesteś członkiem Koła Łowieckiego nr 34 "Orzeł" w Niedrzwicy Dużej - zarejestruj się na stronie przechodząc do formularza rejestracji. Jeśli nie jesteś członkiem koła prosimy o zignorowanie tej wiadomości.